Moyhill
Publishing

eb1
More about Self-publishing
Listen to Audio Clips
Read more about Moyhill and the -Best Digital Book- award
Ontologie
Cover - Ontologie

 about the author

Ontologie

De wetenschap te bestaan in heelheid

by Hace

 

ISBN 978-1-905597-19-2

138 pages; Quality Paperback
RRP
:- €12.50 (9.90) 
Post & packing FREE to EU countries

An E-book (PDF) version is also available at €6.50.

Buy this book

Please note that this edition is in Dutch!

For review copies and author interviews
contact sally (at) moyhill (dot) com or
contact Moyhill Publishing

About the book

Dat we voortdurend kiezen ontgaat ons gewoonlijk. Toch worden keuzes gemaakt naar aanleiding van een oordeel en op basis van informatie. Maar hoe (in)compleet is die informatie en hoe ontstaat een (voor)oordeel?

Wanneer ons oordeel over iets of iemand min of meer gekleurd wordt door vooringenomenheid dan zal geen juist besluit worden genomen, hoe compleet en betrouwbaar de informatie ook is.

Evenmin zal een helder oordeel tot een juist besluit leiden, wanneer het wordt gebaseerd op incomplete- of onbetrouwbare informatie.
Dit roept vragen op als: Hoe zeker zijn we van de informatie kwaliteit en -bronnen? Waar komen vooroordelen vandaan?

En hoe komen we van onze vooroordelen af?

‘Ontologie’ behandelt ‘de wetenschap van het zijn.’ Dit historische uitgangspunt, als de basis van alle filosofie, heeft zich traditioneel ontwikkeld in tegengestelde richtingen; de fenomenologie en de theologie.

Door een uniek eigen systeem van analyse en toelichting voegt Hace deze elkaar ogenschijnlijk uitsluitende denklijnen samen tot een fascinerend geheel. Met deze synthese heeft hij de zijnsfilosofie ontsloten en eindelijk gemakkelijk toegankelijk gemaakt.

Iedereen kan nu dit nieuwe en heldere inzicht delen en gebruiken als een stuk eigen gereedschap om spanning, angst en frustraties te verminderen die we oplopen door demagogie en eigen vooroordelen.

De tijd nemen om ‘de wetenschap te bestaan in heelheid’ te leren begrijpen en beoefenen, zal leiden tot een duurzaam vrijheidsgevoel in moeiteloos te beleven volwaardigheid.

“Ontologie, als gebruiksaanwijzing van onszelf
voor onszelf, is een geschenk voor het leven.”

 

[Home] [Bookshop] [Publishing] [Design Award] [Testimonials] [Contact Us]

© Copyright Moyhill Publishing 2010